Maes koncept

Maes koncept se fokusira na prilagodbu djetetovog okruženja i igre kako bi se potaknulo kretanje na prirodan način. Kroz iskustvo novih, raznolikih položaja i pokreta, dajemo djetetu priliku za razvijanje nove baze vještina kroz poticanje mozga da se prilagođava uz prirodne pokrete i aktivnosti.

Kada se suočite s ozljedom mozga kod Vašeg djeteta, možete primijetiti poremećaje u koordinaciji i kretanju. Važno je pratiti djetetove postignute vještine i promatrati kako se razvija kroz vrijeme. Pitanja o tome kako je dijete funkcioniralo prije, kako se kreće sada i kako to utječe na njegov daljnji razvoj, ključna su za razumijevanje njegovih potreba.

Maes koncept se fokusira na prilagodbu djetetovog okruženja i igre kako bi se potaknulo kretanje na prirodan način. Kroz iskustvo novih, raznolikih položaja i pokreta, dajemo djetetu priliku za razvijanje nove baze vještina.

Važno je naglasiti da se Maes koncept ne fokusira na ispravljanje pokreta, već na poticanje mozga da se prilagođava kroz prirodne pokrete i aktivnosti. Gledamo što nedostaje u koordinaciji i nudimo djetetu raznolike kombinacije kako bi se potaknuo njegov cjelokupni razvoj.

Ako se suočavate s neurorazvojnim izazovima kod vašeg djeteta, Maes terapija može biti ključna podrška u osiguravanju najboljeg mogućeg puta za njegov razvoj.